Waarom Dogsconnected?

De ontwikkelingen in de kynologie zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Al ruim 30 jaar dringt het besef door dat de fokkerij van rashonden vanuit gesloten stamboeken grote problemen veroorzaakt. Een groot aantal wetenschappers hebben de afgelopen decennia de noodklok geluid.  Een keerpunt vormde de Britse documentaire Pedigree Dogs Exposed die in 2008 werd uitgezonden. Deze documentaire legde de wantoestanden binnen de kynologie genadeloos bloot.  

De problemen die steeds zichtbaarder werden zijn grofweg in te delen in 3 categorieën.

  • Te veel inteelt
  • Ernstige ziekten zoals heupproblemen, huid- en vachtproblemen, allergieën, kanker, epilepsie, oogproblemen, neurologische problemen etc…
  • Schadelijke uiterlijke kenmerken zoals een te korte snuit,
  • te kleine schedel, ondiepe oogkassen, te korte benen, te veel huidplooien en een veel te royaal gehoekte achterhand.

Deze problemen zijn voor een belangrijk deel ontstaan doordat fokkers ‘mooie’ honden wilden fokken. Als je een reu en een teef die familie van elkaar zijn in een (fok)combinatie gebruik dan is de kans groot dat de nakomelingen qua uiterlijk erg veel op de vader en moeder lijken. Als de reu en de teef prijzen op show hadden gewonnen dan was de kans groot dat ook de pups, of een deel van de pups, op shows weer in de prijzen zouden vallen. Keurmeesters letten op de meest onbeduidende uiterlijke kenmerken om te bepalen wie de prijzen zou gaan winnen, zoals de kleur van de nagels of de lengte van de staart. Het gevolg was dat alleen de weinige honden die aan al die eisen voldeden veel voor de fokkerij werden ingezet waardoor het inteeltprobleem groter en groter werd. Inteelt zorgt ervoor dat de gezondheid en de vitaliteit van honden afneemt. Sommige rassen worden gemiddeld bijvoorbeeld niet ouder dan 5 of 6 jaar.

Een vreemde paradox in de wereld van de fokkerij is dat de pups van een aantal erg ongezonde rassen veel duurder zijn dan gezonde pups die niet tot een ras behoren of die tot een gezonder ras behoren. Sommige pups van het ras Engelse Bulldog kosten meer dan €2500,-, terwijl de Engelse Bulldog één van de meest ongezonde rassen is.

Dogsconnected is van mening dat je, wanneer je een nestje wil fokken met je gezonde teefje, je een reu moet selecteren die ervoor zorgt dat het inteeltprobleem wordt opgelost, de kans op ziekten zo klein als mogelijk wordt en die er tenslotte aan toe bijdraagt dat ongezonde uiterlijke kenmerken in rap tempo in positieve zin veranderen. Uitgebreid DNA onderzoek en beoordelingen door dierenartsen zullen aantonen dat verantwoorde fokcombinaties leiden tot gezondere pups. Om dit verder ook aan te tonen zal Dogsconnected ook bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Zo hoopt Dogsconnected in de toekomst iets bij te gaan dragen aan maatschappelijk verantwoorde fokkerij van honden in Nederland.