Fokbeleid

Fokbeleid Dogsconnected

Hoe denkt Dogsconnected over fokkerij van honden? 

Het mag duidelijk zal dat we vinden dat de overheid terecht regels heeft gesteld aan de fokkerij van honden. Er zijn veel misstanden en de honden zijn daarvan de dupe. Fokkers van Dogsconnected houden zich aan de regels. Ze doen er graag nog een schepje bovenop om zo verantwoord mogelijk te fokken. Bij rassen of rastypen die bekend zijn met heupproblemen adviseren wij een HD onderzoek. Bij rassen of rastypen die bekend zijn met oogproblemen adviseren wij een zogenaamd ECVO oogonderzoek. Voor sommige honden is het ook verstandig de ellebogen en/of knieën te onderzoeken.

Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is inteelt. Inteelt zorgt ervoor dat honden minder oud worden, sneller ziek zijn en verminderd vruchtbaar kunnen worden. Om deze reden zijn wij er groot voorstander van om combinaties zo te kiezen dat de kans op erfelijke aandoeningen minimaal is, dat schadelijke uiterlijke kenmerken eruit worden gefokt en dat de pups niet teveel zijn ingeteeld. In veel gevallen is het daarom nodig om, wanneer u met een ingeteelde rashond fokt, een rasloze partner of een partner van een ander (gezond) ras te kiezen.

Stel nu voor dat u van plan bent om een nestje te fokken en u wilt dit doen met hulp van Dogsconnected:

 • U kunt vooraf contact opnemen met Dogsconnected. Zo kunt u bijvoorbeeld kijken welke gezondheidsonderzoeken verstandig zijn voor de combinatie waarvoor u gaat kiezen. Wanneer dit nodig is, overleggen we met de dierenarts over het te volgen fokbeleid.
 • U zorgt ervoor dat de beide ouderdieren door de dierenarts zijn beoordeeld. De dierenarts vult een verklaring in over het algemene beeld van de gezondheid, de schofthoogte en een aantal scores ten aanzien van de eisen die de wet stelt zoals bijvoorbeeld de snuitlengte, de ogen en de opening van de neusgaten. Het formulier dat de dierenarts invult, vindt u onder het tabblad formulieren op deze website.
 • U laat de ouderdieren genetisch onderzoeken. De ouderdieren dienen te beschikken over een My Dog DNA rapport, een rapport van Embark of een vergelijkbaar DNA onderzoeksrapport van een andere aanbieder. Tevens dienen ouderdieren te beschikken over een DNA ISAG2006 profiel (of een ander profiel dat uitwisselbaar is met ISAG2006).

 

FOKBELEID IN HET KORT;

Wanneer u wilt dat de pups op de website van Dogsconnected worden vermeld dan wordt u allereerst donateur van Dogsconnected en stuurt u per email de volgende (gescande) documenten op naar de secretaris van Dogsconnected:

 • Dierenartsverklaringen van de reu en van de teef (zie formulier van Dogsconnected).
 • DNA onderzoeksrapporten (bijv van MyDogDNA) van de reu en van de teef.
 • Eventuele uitslagen van andere belangrijke gezondheidsonderzoeken.
 • Stambomen van de reu en van de teef of anders DNA ISAG2006 van beide ouderdieren.
 • Dogsconnected beoordeelt of u aan de gestelde gezondheidseisen voldoet.
 • Wanneer dit het geval is dan dient u de nestafdracht van 15 euro over te maken aan Dogsconnected.
 • Uw nest wordt vermeld op de website.
 • Wanneer uw pups zijn verkocht dan meldt u dit binnen 7 dagen bij ons en dan wordt het nest weer van de website gehaald.

Fokken met kortsnuitige honden;

Het fokken met honden met korte snuiten is aan regels gebonden. Een aantal eisen die de wet stelt is uitgewerkt door een team wetenschappers in het rapport "Fokken met kortsnuitige honden". Dit rapport is geschreven door Dr. Marjan A.E. van Hagen, die als veterinair geneticus werkzaam is bij het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Dit rapport treft u bij de links van deze website. Nederland is met dit beleid op dit moment koploper op het gebied van verantwoorde fokkerij van brachycephale honden.

Met honden die bijvoorbeeld een te korte snuit of te uitpuilende ogen hebben mag dus niet meer worden gefokt. Fokkers hebben een inspanningsverplichting gericht op het fokken van honden zonder schadelijke uiterlijke kenmerken. De fokker mag deze honden in sommige gevallen wel kruisen met een hond met een gezonde vorm van de schedel (dus met een langere snuit en diepere oogkassen) zodat hij of zij deze schadelijke uiterlijke kenmerken er in bijvoorbeeld twee generaties geheel uit fokt.

Rassen zoals de Mopshond, de Engelse Bulldog, De Franse Bulldog en de Pekingees mogen niet meer gefokt worden. Ook al geeft de Raad van Beheer stambomen af aan de raszuivere nakomelingen; de fokker heeft gefokt in strijd met de wet en loopt het risico op een zware sanctie van de inspectie.

Zo kunnen fokkers rassen of rastypen weer opnieuw opbouwen zonder deze schadelijke eigenschappen. 

Dogsconnected stelt aan de fokkerij met (extreem) kortsnuitige honden twee eenvoudige maar zeer effectieve extra eisen:

1) De kortsnuitige hond die voor de fokkerij wordt ingezet wordt beoordeeld door de dierenarts (zie formulier) en de dierenarts concludeert dat deze hond voor de fokkerij t.b.v. een fokplan mag worden ingezet.

2) De kortsnuitige hond, die een norm of meerdere normen overschrijdt uit het genoemde rapport, mag uitsluitend worden gekruist met een hond die geen normen overschijdt uit dit rapport. In de praktijk betekent dit dat de kortsnuitige hond gekruist wordt met een hond met een gezonde anatomie van de schedel. In het geval van rassen zoals de Mopshond, de Franse Bulldog of de Engelse Bulldog betekent dit dat er gekruist wordt met een hond die niet tot dat ras behoort, maar wel de gewenste schedelvorm heeft. Ook deze hond dient door een dierenarts te zijn beoordeeld en beschreven.

Een hondvriendelijke accomodatie

Wanneer u het op prijs stelt dat we een keer bij u naar de accommodatie komen kijken, zodat we u kunnen adviseren hoe u uw honden het beste kan huisvesten en verzorgen, dan komen we graag bij u op bezoek. U betaalt dan alleen de reiskosten à 19 cent per kilometer.    

De links naar relevante wetgeving of rapporten vindt u onder het tabblad links.