Onderzoek


Genereren van toepasbare kennis is best lastig!

De hoeveelheid rassen, kruisingen van rassen en rasloze honden is onwaarschijnlijk groot. Wetenschappers worden voor de nodige uitdagingen gesteld binnen de kynologie. Wat geldt voor de ene hond is vaak totaal niet van toepassing op andere honden. Het is daarom de kunst om alle complexiteit terug te brengen tot makkelijk toepasbare kennis, waardoor fokkers en andere professionals goed geïnformeerde keuzes kunnen maken.

Daar komt bij dat men in de fokkerij vaak heel mooi kan praten. Allerlei lastige termen en jargon worden gebruikt om de koper een veilig gevoel te geven. Ook al is de schuur donker, de vloer vies, de moederhond niet aanwezig en blijven de pups angstig op afstand, de kopers keren de hemel te rijk met een pupje op schoot huiswaarts. Helaas leert de ervaring dat dit geluk vaak kortdurend is…

Veel fokkers pikken her en der wat flarden van kennis op. Gepaard met een stalen gezicht en een overdosis overtuigingskracht wordt soms de grootste onzin aan kopers van pups verkocht als de ultieme kennis en ervaringsleer. De verkoper van een pup, gefokt in een Oost-Europese puppyfabriek, lukt het steeds weer om geïnteresseerden ervan te overtuigen dat het om een verantwoord gefokt pupje gaat.

 

Een verantwoord gefokte pup kopen is zo eenvoudig nog niet

Het is voor kopers heel lastig om zich te oriënteren als zij op zoek zijn naar een pup. Het is met name moeilijk om de informatie van fokkers op waarde te schatten. Kopers hebben hulp nodig zodat ze op eenvoudige wijze een verantwoord gefokte pup kunnen kopen. Vroeger dachten mensen dat een hond met een stamboom automatisch een verantwoord gefokte hond was. Niets is minder waar. Een stamboom is niet meer dan een document waar afstammingsgegevens op staan. Grote hoeveelheden pups die in strijd met wettelijke regels over gezondheid en welzijn zijn gefokt, kregen tot de dag van vandaag gewoon een stamboom van de Raad van Beheer.
Dogsconnected geeft alleen stambomen af wanneer fokkers voldaan hebben aan alle regels die in het fokbeleid zijn opgenomen.

 

Een actieve overheid

De overheid heeft al langer de wens om ervoor te zorgen dat fokkers zich richten op maximale gezondheid, in plaats van te willen voldoen aan ongezonde eisen op het gebied van het uiterlijk. De tijd van honden met een schattig uiterlijk maar met ongezonde kenmerken is voorbij. Om deze reden komen er voorlichtingscampagnes en krijgen dierenartsen een steeds grotere rol bij de aanschaf van pups. Van dierenartsen mag verwacht worden dat ze de kennis uit de wetenschap toepassen in hun werk.

 

De rol van dierenartsen

Dogsconnected betrekt ook dierenartsen bij de keuzes die in de fokkerij worden gemaakt. Elke hond die voor de fokkerij wordt ingezet, wordt door een dierenarts beoordeelt. De dierenarts vult een uitgebreid formulier in waarin alle bevindingen worden opgeschreven. Daarnaast zullen dierenartsen waar nodig ook geconsulteerd worden over keuzes die in de fokkerij worden gemaakt.

Naast het gebruik maken van reeds aanwezige kennis, wil Dogsconnected vooral ook bijdragen aan nieuwe onderzoeken.
Door nieuwe kennis en inzichten kan de fokkerij verder professionaliseren.

Onderzoeken

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van het kruisen van kortsnuitige rashonden met honden met een gezonde anatomie van de schedel. De Mopshond is bijvoorbeeld al gekruist met een Shiba Inu, een Poedel, een Whippet, met meerdere terriërs en met honden die zelf al een kruising zijn. Dit onderzoek wordt gedaan door het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Wat gebeurt er op genetisch niveau? Hoe ontwikkelen de uiterlijke kenmerken zich? Wordt de snuit in voldoende mate langer? Worden de oogkassen dieper waardoor de oogbol niet langer uitpuilt? Staan de tanden weer mooi in de kaken waardoor de functionaliteit van het gebit weer beter wordt? Worden de nakomelingen weer ouder? Neemt de vruchtbaarheid toe? Allemaal zaken die onderzocht kunnen worden en die zeker nieuwe inzichten zullen brengen.

Er is ook onderzoek gedaan naar de behoefte van mensen om te kunnen zorgen voor honden met een ongezond uiterlijk. Het snurken van honden met ademhalingsproblemen wordt als gezellig geïnterpreteerd. Het als mens aankleden van honden vindt men hilarisch en zelfs het rondrijden van een hond in een kinderwagen wordt gezien als een betekenisvolle daad. Dit zijn confronterende onderzoeksuitkomsten.

Naast onderzoek naar de gezondheid van honden, is er ook behoefte aan onderzoek binnen het domein ethiek en maatschappij. De intrinsieke waarde van honden wordt in toenemende mate erkend, waardoor de betekenis van de hond in onze samenleving verandert. De verwachtingen die daarom aan fokkers worden gesteld zullen steeds verder toenemen. Fokkers moeten zich hier niet tegen verzetten, maar juist proactief op zoek blijven naar mogelijkheden om aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen.

 

Best veel gezondheidsproblemen bij (ras)honden

Ook bij rassen met een gezonde vorm van de schedel komen duidelijke gezondheidsproblemen voor. Sommige rashonden sterven op veel te jonge leeftijd. Sommige rassen kampen met hartproblemen zoals aortastenose, waardoor ze dood neer kunnen vallen tijdens een wandeling. Ook problemen met nieren, lever, epilepsie, hersenen (te kleine schedel) en ogen worden zeer regelmatig gezien.

 

Korte snuiten

Onderzoek heeft er al toe geleid dat de overheid aanvullende regels heeft gesteld. Uit een onderzoek van Rowena Packer bleek bijvoorbeeld dat de ziekte BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome) veel voor komt bij honden met een korte snuit en niet bij honden met een snuit die langer is dan de helft van de schedel. Bij deze ziekte heeft de hond moeite met ademhaling door vernauwingen en opstoppingen in het ademhalingssysteem. Dit is een ernstige aandoening. Bewust een hond fokken die zijn leven lang ademnood heeft is dierenmishandeling. Door dit onderzoek en een aantal andere onderzoeken heeft de overheid zelfs besloten dat er niet meer gefokt mag worden met honden met een te korte snuit, met dichte neusgaten of met te uitpuilende ogen. De overheid zet zich enorm in voor het welzijn van honden.

Dogsconnected en gezondheid van honden

Dogsconnected zal het nodige doen om ervoor te zorgen dat er binnen de fokkerij rekening wordt gehouden met de kennis op het gebied van gezondheidsleer. Ook zal ze bijdragen aan nieuwe onderzoeken. Uiteraard zullen pups die gefokt zijn binnen de stichting voldoen aan de regels die de overheid stelt.

De fokker die op verantwoorde wijze fokt, kan stambomen voor de pups aanvragen met een keurmerk. Daardoor kunnen kopers zien dat het gaat om verantwoord gefokte pups.

photo; created by Korlieke